Organisation

Styrelse

 Ordförande
Ida Sörensen
Gamla Kalmarvägen 14
583 37 Linköping
Tel: 070-301 47 49
idasorensen@live.se

Kassör
Kristoffer Nohrborg
Kårsta 419
70591 Örebro
Tfn 070-656 93 70
kristoffer.nohrborg@asplundsbygg.se

Sekreterare
Gert Stenberg
Ekolsundsvägen 45
749 50 Ekolsund
Tel. 070-630 14 45
ngert.stenberg@nmiab.com

Styrelseledamot
Anders Westrin
Tjärnberget 135
864 95 STÖDE
Tel. 070-551 49 30
anders.westrin@hotmail.com

Vice ordförande
Simon Conradsson
Persgårdsvägen 10
574 98 Nye
Tel. 076-883 49 12
simon.conradsson@vetlanda.se

Styrelsesuppleant
Maria Meijer Sundlöf
Höjdgatan 17
856 31 Sundsvall
Tel. 070-341 21 24
maria.meijersundlof@gmail.com


Styrelsesuppleant
Adam Holm
Visnums-kil Sandtorp  
68193 Kristinehamn
Tel.. 070-222 74 59
adam.holm@svenskakyrkan.se


Valberedning


Sammankallande
Maria Johansson
Tel: 0174-10793, 070 6352105
Alunda
gm.johansson1958@gmail.com

Petter Jacobsson


Jan Stridh
Solgränd 3
642 36 Flen
Tel. 070-535 38 67
jan.stridh@gmail.com

Avelsgrupp/Valphänvisare


Sammankallande
Maria Johansson
Tel: 0174-10793, 070 6352105
Alunda
gm.johansson1958@gmail.com​​​
 
Chistofer Johansson
Långelanda-stala 745
472 93 Svanesund
Tel. 070-86170 38
christofer.jakt@gmail.com

Niklas Hubert Karlsson
Ryningen 1
452 94 Strömstad
Tel: 070-815 39 97
hagabergskog@yahoo.se
​​​​​ 
Anders Westrin
Tjärnberget 135
864 95 STÖDE
Tel. 070-551 49 30
anders.westrin@hotmail.com

Valphänvisare Norge
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
NO-1866 Båstad
Tel: +47 69 82 84 99, +047 92 80 87 41
raymond@kennel-kokopelli.com
 
Valphänvisare Finland
Pontus Häggblom
pontus.haggblom@gmail.com
+35 850 593 9180

Inari Kuisma
+35 840 766 2960
inari.kuisma@multi.fi
Redaktionsgrupp

edaktionsgrupp
Ansvarig
Ida Sörensen
Gamla Kalmarvägen 14
583 37 Linköping
Tel: 070-301 47 49
idasorensen@live.se

Simon Conradsson
Persgårdsvägen 10
574 98 Nye
Tel. 076-883 49 12
simon.conradsson@vetlanda.se

Carl-Fredrik Brodin
Tel. 073-529 19 41   
96cbr01@gmail.com

Webmaster
Roger Sundin
Harv 142
864 92 Matfors
Tel: 070-820 38 20
rogersundin@mailas.com

Medlemsgrupp

Ansvarig
Ida Sörensen
Gamla Kalmarvägen 14
583 37 Linköping
Tel: 070-301 47 49
idasorensen@live.se

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
NO-1866 Båstad
Tel: +47 69 82 84 99, +047 92 80 87 41
raymond@kennel-kokopelli.com

Maria Meijer Sundlöf
Höjdgatan 17
856 31 Sundsvall
Tel. 070-341 21 24
maria.meijersundlof@gmail.com

Revision

Sammankallande
Lars Ericsson
Luståvägen 35
776 93 Hedemora
Tel: 0225-77 20 79
l-ericsson@hotmail.se

Urban Öberg
Per Eriksgatan 10
703 58  Örebro                                                      
Tel: 019- 13 67 12
oberguh@gmail.com
                                             
Revisorsuppleanter
Alf Olsson
Torsby 405
47397 Henån
Tel. 070-818 02 10
allaxkennel@hotmail.com
 
Björn Johansson
Ruffvägen 42
149 35 Nynäshamn
bjornerik.johansson@outlook.com
Kontaktpersoner i Norge
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
NO-1866 Båstad
Tel: +047 92 80 87 41
raymond@kennel-kokopelli.com

Björn Tore Egeland
Ovrevoll 14 4438 Sira Norge
Tel: 0047-901 72 019
Bjorntore@gilje.no


Kontaktperson i Finland
Pontus Häggblom
pontus.haggblom@gmail.com
+35 850 593 9180

Inari Kuisma
+35 840 766 2960
inari.kuisma@multi.fi