Valpar väntas i mitten av april. Inavel 0,0%E. SE J(D)CH ASKMADEN'S LEXUZ SE18379/2019Uts. CERT Öga. UAU. SE J(D)CH SE VCH TROLLKRAFT'S INA SE39483/2017Uts.R-Cert Öga. anm Distichiasis

Läs mer