Valpar väntas Bruntacksens Kennel

Valpar väntas v 17
e SE 64531/2021 Jaktameras mad max
u SE 61269/2021 Jaga.
För info kontakta Bruntacksens kennel, Leif Kinle 0702 558041.

Dammen 948
47293 Svinesund
E-post: leif.pusher@gmail.com