Sammanställningen av valpundersökningen 2017 - 2020

Korthårsgruppens valpundersökning för de aktuella
åren skickades ut i november 2021 med svarstid fram till sista december. Vi har varit tydliga med att vi är lika intresserade av att få in svar från korrekta valpar, som från valpar med defekter. Vi har belyst vikten av att uppfödare svarar sanningsenligt, för att inte sabotera vår intention med undersökningen. Vi har vinnlagt oss om att anonymisera enkätsvaren, så att uppfödare tryggt ska kunna svara sanningsenligt.


Enkäten bygger på uppfödarnas svar, och omfattar således sådant som kommit uppfödaren tillkänna. Nedan följer resultaten och även jämförelser med undersökningen som gjordes 1987, 1988, 1989 och 1990.

Mer att läsa runt undersökningen finns här