Nytt politiskt parti

Jag såg på jaktojagares hemsida att Naturdemokraterna sett dagens ljus. Att det gått så långt att enfrågepartier som har endast vargplågan på agendan ska behöva finnas. Kolla hur dom gör i Ryssland och i baltstaterna med vargen, skottpeng!!

 

http://www.jaktojagare.se/aktuellt/naturdemokraterna-bildade