Korthårsgruppens Verksamhetsplaner och Verksamhetsberättelse, finns tillgängliga.

Nu finns Verksamhetsplaner för Korthårsgruppen åren 2021 - 2024 och Verksamhetsberättelse för Korthårsgruppen 2021 tillgängliga.
Dokumentbibliotek