Framåt för Korthårsgruppen

När Korthårsgruppen för 29:e gången hade sitt årsmöte var det rekord på många sätt. Vid hanhundsvisningen, som inledde dagen visades 23 hanhundar upp och den efterföljande inofficiella utställningen lockade 51 hundar, alla efter jaktmeriterade föräldrar.

Korthårsgruppen bildades 1990 för att slå vakt om de jaktliga egenskaperna hos rasvarianten korthårig normalstor tax. Läget var bekymmersamt, med bland annat utbredd matadoravel och en smal avelsbas. Inavelsgraden var hög, men i dag är läget annorlunda med en bred avelsbas och låg inavelsgrad. Jaktligt har också utvecklingen visat sig på jaktproven och hanhundsvisningen som alltid inleder Korthårsgruppens träff blev en succé.

23 väl jaktmeriterade och för aveln intressanta hanar visades upp av sina ägare. Johan Axelsson och Niklas Karlsson från avelsgruppen berättade om förtjänster och nackdelar.
Bara vid ett tidigare tillfälle har så många jaktmeriterade hanar samlats vid en av föreningen anordnad hanhundsvisning. I samband med årsmötet har också de senaste åren anordnats en inofficiell utställning för korthårig normalstor tax. En chans för medlemmarna att få att en förberedelse för en riktig utställning och sina taxar bedömda av sakkunniga domare, i år Siv Bengtsson.

Hon är en av Sveriges mest välmeriterade taxdomare och var riktigt nöjd med kvalitén på de visade hundarna. Till utställningens vackraste hund utsågs den finska tiken Keski-Maan Yavanna som visades upp av uppfödaren och ägaren Inari Kuisma från Jakobstad. Bästa hane blev Krut, ägare Anna Iggström, Färila och utställningens vackraste valp blev Näbbols Birk, ägare Mikael Scott, Kalix. Årets korthårsårmöte lockade närmare 60 deltagare från hela Sverige liksom deltagare från Danmark, Åland, Finland och Norge.

Vid årsmötet blev det nästan idel omval och Ida Sörensen, Linköping, omvaldes till ordförande. Ny i styrelsen blev Johan Ljungné, Björnasäter. En ny hedersmedlem utsågs, Maria Johansson, Alunda. Hon har sedan många år varit en framträdande uppfödare av korthåriga jakttaxar med sin kennel Trollkraft och varit en drivande kraft i både styrelse och avelsgrupp.

Vid årsmötet antogs en verksamhetsplan för de kommande åren där de provjakter som anordnas ska fortsätta. Provjakterna syftar till att bedöma för aveln intressanta hanar som ett ytterligare mål att bredda avelsbasen för de jagande korthårstaxarna. Ett mål är också att få fler ägare av korthåriga jagande taxar att starta på jaktprov. Korthårsgruppens avelsgrupp som jobbar i samarbete med Svenska Taxklubbens avelsråd arbetar för att ge intresserade uppfödare råd till passande kombinationer av tikar och hanar från hela Norden. Vid klubbens årsmöten anordnas också föreläsningar, i år var det Elisabeth Rhodin som pratade om avel och uppfödning. Hon påpekade att taxen som ras bara förändrats marginellt sedan rasens standard fastställdes.

Elisabeth Rhodin som själv fött upp tax sedan början av 1960-talet är en av landets mest välmeriterade taxdomare som även haft många uppdrag i domarringar världen över. Vid den efterföljande middagen delades två vandringspriser ut. Korthårshornet till bästa allroundtax 2018, gick till Kjerragårdens SG Olivia, ägare Niklas Karlsson, Strömstad. Pelles vandringspris som delades ut för femte gången gick till till Ingvar Larsson, Ubsolas kennel, för hans mångåriga och framgångsrika arbete för jagande korthåriga normalstora taxar.

Text: Ulf Granström,