En enkel rapport från Taxfullmäktige (TF)

Vi har i korthårsgruppen haft uppe till diskussion både drev och spår regler vid ett flertal tillfällen.
På TF fanns det 3 olika förslag till drevprovsregler som skulle tas ställning till och några motioner i samma ämne. Även motioner om huruvida vi skall ha krav eller inte på ordinarie prov för Championat. Samt motioner om krav på 2 grytjaktprov för att erhålla gryt championat jakt.


Det blev mycket stor majoritet för att införa krav på 2 grytjaktprov som krav ingående i grytchampionat, att man skall ha minst ett förstapris på ordinarie prov både vad gäller Drev och Spår för att erhålla respektive championat.


Den stora drabbningen var omkring reglerna för drev, huruvida vi skall ha kvar de gamla reglerna eller ha helt nya med en helt annorlunda skrivning och uppbyggnad.
Efter FYRA timmars förhandlingar med 3 röstningar så blev de gamla reglerna kvar och med stor majoritet dessutom. Nu slipper vi ha oenighet kring den frågan och förhoppningsvis kan gå vidare.


Det var en del nya som kom in i Huvudstyrelsen, bland annat en grytdomare med stor erfarenhet, även en drevdomare också med lång erfarenhet vilket borde gagna den jagande Taxen.


Utöver det kan nämnas att det var ett både trevligt och givande TF, väl lett och genomfört av Lars O Törnqvist.
Kan rekommendera alla att försöka få komma med på TF, det är där man beslutar hur vi skall ha det i vår förening Svenska Taxklubben.


Vid tangenterna
Tommy Jacobsen