Det blir ingen drevregelrevidering

HS tog beslutet att avbryta arbetet med gemensamma regler (med rösterna 5-3) med omedelbar verkan.

Detta efter Lars-Erik Stoltz och Ingvar Sahlbergs skrivelse till HS ang drevregelrevideringen.

Korthårsgruppen gratulerar Lasse och Ingvar till framgången. Det visar att hårt arbete lönar sig!

 

Ladda ner skrivelsen nedan: