ANSÖK OM FÖRENINGEN KORTHÅRSGRUPPENS VANDRINGSPRIS KORTHÅRSHORNET senast 30 jan

Berättigad att tävla är korthårstax som ägs av medlem i Korthårsgruppen och priset är till för att främja den bästa allroundtaxen under föregående år.

Fullständig information finns nedan.
Sammanställning av poäng ska vara Korthårsgruppens sekreterare tillhanda senast 30 januari.

Ansök och Läs mer här