Korthårshornet

Priset skänkt av Svenska Taxklubben till Korthårsgruppen vid 25- års jubileét 2015.

Berättigade att tävla om priset är korthårstax vars ägare är medlem i Korthårsgruppen. Priset är till för att främja den bästa allroundtaxen under året.

Priset delas ut årligen av Korthårsgruppens styrelse och skall härvid tilldelas den person som den 31 december näst föregående år var ägare till den vinnande taxen.

ANSÖK OM FÖRENINGEN KORTHÅRSGRUPPENS VANDRINGSPRIS KORTHÅRSHORNET!


Berättigad att tävla är korthårstax som ägs av medlem i Korthårsgruppen och priset är till för att främja den bästa allroundtaxen under föregående år.
Fullständig information finns nedan.
Sammanställning av poäng ska vara Korthårsgruppens sekreterare tillhanda senast 30 januari.

Per post:  Gert Stenberg,  Ekolsundsvägen 45,  749 50 Ekolsund
E-post:  ngert.stenberg@nmiab.comKortharshornet.pdf
Ansökan Korthårshornet