Möjlighet att gentesta taxar för Normalgen lördag 27/4 i Ånnaboda

Korthårsgruppen ger dig möjlighet att testa om din tax har anlag för Normalgen, som tros minska risken för att hunden drabbas av diskbråck!

 

Norske Dachshundklubbers Förbund, Norges motsvarighet till Svenska Taxklubben, har sjösatt ett stort gentestningsprojekt för att kartlägga förekomsten av Normalgen i populationen, samt få ett så stort underlag som möjligt för vidare forskning på ämnet.

Vi i Korthårsgruppen vill nu bidra till NDF’s stora gentestningsprojekt, samt ge er möjligheten att gentesta er hund för CDDY eller N-gen.

 

Testningen kommer att äga rum lördagen den 27/4 kl 10:00 – ca kl 13:00 (samtidigt som inofficiella utställningen) i Ånnaboda, Örebro.

Veterinär Fröydis Hardeng från Norge, testkit samt funktionärer som hjälper till kommer att finnas på plats.

Testet är ett svabb-test som tas i hundens mun. Hunden ska inte ha ätit eller druckit något på minst en timme innan testet.

Testet kostar 600:- / hund och betalas på plats (helst swish).

 

Är du intresserad av att gentesta din tax?

Anmäl din hund/dina hundar till Raymond Bråten på mail: raymond@kennel-kokopelli.com
Uppge hundens stamtavlenamn, registreringsnummer, chipnummer, födelsedatum samt ägarens namn och e-postadress.

Sista anmälningsdag är onsdag 24/4. ”Först till kvarn” gäller, då det finns begränsat antal testkit.

 

Bakgrundsinfo
Taxens kortbenthet, chondrodystrofi, styrs av två olika gener; 18-FGF4 och 12-FGF4. Allelerna på 12-FGF4 kan vara antingen CDDY (chondrodystrofi) eller N (normalgen). Det är också allelen CDDY som tros medverka till att taxarna är drabbade av ärftliga diskbråck.

De allra flesta taxarna har alleluppsättningen CDDY/CDDY på genen 12-FGF4. Men gentester i Norge visar så här långt att ca 15% av taxarna (alla hårlag & varianter) istället bär på N, Normalgen. De hundarna som bär på N, förefaller vara drabbade av ärftliga diskbråck i mycket lägre grad, än de hundar som har CDDY/CDDY. Därför är de hundarna som har alleluppsättningen N/CDDY eller N/N, ur hälsosynpunt, högintressanta i avel.

Mer information finns att läsa på NDF’s hemsida: https://dachshundklubb.no/ndf-styret-utvalg-lokalklubber/gentesting/

 

 

Korthårsgruppen genom:

Raymond Bråten

Ida Sörensen

Hubert Niklas Karlsson

Johan Axelsson